Celní služby


Celní služby

 • Vývozní doprovodný doklad – VDD – elektronické podání
 • Dovozní doklad – DD – elektronické podání
 • Nákladní doklad – CMR
 • Doklad o původu zboží (Malta, Kypr..) – T2L
 • Doklad o původu zboží – EUR1
 • Doklad KARNET TIR – elektronické podání
 • Zastupování v celním řízení
 • Poskytnutí individuální záruky – záruční listiny

Zjednodušené celní odbavení:

 • Schválený vývozce (bez přítomnosti na CÚ)
 • Schválený příjemce (bez přítomnosti na CÚ)
 • Ukončení tranzitu
 • Celní sklad

Poradenská činnost v celní problematice.
Intrastat

Po vstupu do EU – obchodní transakce mezi státy Evropského systému. Sběr dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy EU.


Povinnosti vykazovat data pro Intrastat se týká firem, které překročí osvobozující práh zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží (8 miliónů Kč).


Nabízíme možnost zpracování těchto údajů a vypracování hlášení pro CÚ.


Intrastat - více informací  
Další služby

 • neutralizace zásilek
 • reexport zboží
 • možnost uskladnění zboží
 • možnost překládky zboží
 • v areálu koupíte nejlevnější naftu v okrese Český Krumlov


Celní služby


  Úvodní stránka
Nahoru